½ Dollar Washington-Carver – MS466

½ Dollar Washington-Carver – MS466

0 đã bán

650,000

Kỷ niệm Nhà giáo dục danh dự và người sáng lập Viện Tuskegee, Booker T. Washington; và nhà thực vật học, George Washington Carver
Quốc gia Hoa Kỳ
Năm 1952
Thành phần Bạc (.900)
Cân nặng 12,5 g
Đường kính 30,6 mm
Số lượng
X