1 Cent – MS296

1 Cent – MS296

0 đã bán

500,000

Quốc Gia North Borneo (Malaysia)
Giai đoạn = Stage Công ty Bắc Borneo của Anh ( 1881-1941 )
Năm 1889
Thành phần Đồng
Cân nặng 9,25 g
Đường kính 29,6 mm
Số lượng
Danh mục: