1877 1 Florin Franz Joseph I

1877 1 Florin Franz Joseph I

0 đã bán

Quốc gia Áo – Habsburg
Năm: 1887
Hoàng đế Franz Joseph ( 1848-1916 )
Thành phần Bạc (.900)
Cân nặng 12,34 g
Đường kính 29,24 mm
Danh mục: