1 Piastre 1897 – French Indochina

1 Piastre 1897 – French Indochina

0 đã bán

2,200,000

Giai đoạn: French Indochina (1885 – 1954)

Năm: 1897

Thành phần: Bạc (.900)

Cân nặng: 26,9gr

Đường kính: 38,8mm

Số lượng
Danh mục: