2 Reales Carlos IV – MS400

2 Reales Carlos IV – MS400

0 đã bán

800,000

Quốc gia Mexico (thuộc địa)
Năm 1792
Thành phần Bạc (.896)
Cân nặng 6,7668 g
Đường kính 28 mm
Số lượng
Danh mục: