200 cash China 1926 (Year 15)

200 cash China 1926 (Year 15)

0 đã bán

1,630,000

Quốc Gia: Tứ Xuyên, Trung Quốc
Năm: 15 (1926)
Thành phần: Đồng
Cân nặng: 13.1gr
Đường kính: 35 mm

Số lượng