5 Francs 1881 – Lễ hội bắn súng Fribourg (Thuỵ Sĩ)
X