5 Francs 1883 – Thuỵ Sĩ (Lễ hội bắn súng Lugano)
X