5 schillings 1952 – George VI (Kỷ niệm 300 năm thành lập Cape Town) – Nam Phi
X