Cuba 1 peso 1953 *Kỷ niệm ngày sinh của José Martí