Đĩa than mới nguyên seal “Kiri*, Nelson Riddle And His Orchestra – Blue Skies”