HỘP SƯU TẬP 1 BỘ BẠC NHÀ HOẠT HỌA NGƯỜI TIỆP KHẮC (M03)