Huy chương Đồng Gerald R. Ford trở thành Tổng thống thứ 38 vào ngày 9.1974 – MS471
X