Huy chương đồng mạ vàng Klipspringers của Hiệp hội Đời sống hoang dã Đông Phi