Tiền giấy 1 đồng Thành Thái ( Sài Gòn )- MS310

Tiền giấy 1 đồng Thành Thái ( Sài Gòn )- MS310

0 đã bán

Tiền Thành Thái FRENCH INDOCHINA 1 PIASTRE 1903-1921

Khuôn khổ: 140mm x 105mm

Mặt trước: Hình ảnh Marianne, biểu tượng nước Pháp và 1 phụ nữ Việt ngồi bên dưới.

Mặt sau: Con rồng và chữ Nho
Danh mục: