ĐỒNG XU MORGAN

ĐỒNG XU MORGAN

4 đã bán

1,200,000

90% BẠC

850.000 VND 1 XU

GỒM CÁC NĂM: 1921 – 1888 – 1902

MÃ SỐ: TX00001

Số lượng
Danh mục: