Vương quốc Bavaria (các bang của Đức) 1 Gulden – Louis I 1842