Vương quốc Bavaria (các bang của Đức) 2 Mark – Otto Sinh nhật lần thứ 90 của Nhiếp chính vương Luitpold