Bộ 3 Huy chương Giáo hoàng Ba Lan – Mạ bạc – 1979-1987