Đĩa than mới nguyên seal “Various – Master Jazz Piano Volume 2”