TRUNG QUỐC Đài Loan Ngân hàng Đài Loan Yr. 39 (1950) 10 Cent