Vương quốc Bavaria (các bang của Đức) 3 Mark – Otto 1909