Đĩa than mới nguyên seal “Bert Kaempfert & His Orchestra – Free And Easy”