Đĩa than mới nguyên seal ” Chuck Mangione – Feels So Good “