Đĩa than mới nguyên seal “Henry Mancini – Collection” 2LP