Đĩa than mới nguyên seal “Neil Diamond – Heartlight”